TTYD 20. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul Toplantısı

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin 20. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündemde yer alan konuları görüşerek karara bağlamak üzere, 28 Mart 2023 salı günü saat: 10.00’da Dernek Merkezi olan Aydın Sokak No:2, Aydın İş Merkezi Kat: 2 Daire: 6 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Bu tarihte Genel Kurul Toplantısı için yeterli yasal toplantı nisabının sağlanamaması halinde, ikinci toplantı; 17 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 10.00 Gümüşsuyu, Osmanlı Sokak 1/B, Beyoğlu/İstanbul The Marmara Taksim’de (Dernek Tüzüğünün hükümleri uyarınca katılım sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları asil üye tam sayısının iki katından aşağı olmamak üzere) çoğunluk aranmaksızın aynı gündemle gerçekleşecektir.

Dernekler Mevzuatı ve Tüzüğümüzün ilgili hükümleri gereğince; 2022 yılı ve öncesine ait aidat borcu bulunan üyelerimizin Genel Kurula katılabilmeleri için, toplantı öncesinde aidat borçlarını Derneğimizin ilgili hesaplarına havale veya EFT veya Genel Sekreterlik Muhasebe birimine başvurarak kredi kartı ile ödemeleri gerekmektedir.

Bilgilerinize sunar, değerli Üyelerimizin; şahsen, tüzel kişi üyelik halinde aşağıda örneği ekli belge ile Temsilcilerinin toplantıya katılmalarını önemle rica ederiz.

 

Saygılarımızla

P. Oya NARİN
TTYD Başkanı

TÜRKİYE TURİZM YATIRIMCILARI DERNEĞİ
20. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul Toplantısı
Gündemi
1. Açılış,

2. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Divana toplantı zaptını ve diğer evrakı imzalama yetkisinin verilmesi,

3. Dernek Başkanının Dernek ve TYD A.Ş.’nin 2022 Faaliyet Dönemleri ile Ocak 2023-15 Şubat 2023 faaliyet dönemine ilişkin sunumu,

4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir/Gider Tablolarının okunması, müzakeresi, ayrı ayrı oya sunulması,

5. Denetim Kurulu Raporlarının okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı oya sunulması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarının ayrı ayrı oya sunulması,

7. Denetim Kurulu Üyelerinin ibralarının ayrı ayrı oya sunulması,

8. Dernek Tüzüğünün “Asil Üyelik” başlıklı Madde 5’in değiştirilmesinin oya sunulması,

9. Dernek Tüzüğünün “Üyeliğin Sona Ermesi” başlıkla Madde 7’nin değiştirilmesinin oya sunulması,

10. 2023-2025 dönemi Bütçesinin oya sunulması, müzakeresi, bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi veya bütçeyi hazırlamak, revizyonunu yapmak, bütçe fasılları arasında aktarım yapmak ve üye aidatlarını belirlemek hususlarında Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınmasının oya sunulması,

11. Dilekler ve Kapanış

—————————————————————————————–
TTYD Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanlığına,

Şirketimizin Üyesi bulunduğu Derneğinizin 28 Mart 2023 tarihli ve ertelenmesi halinde 17 Nisan 2023 tarihli 20. Olağan Genel Kurul ve Mali Genel Kurul Toplantısı için Şirketimizin Temsilcisini aşağıda isim ve sıfatı ile bildiririz.

 

Üye Şirket Unvanı Kaşe/imza Temsilci Adı /T.C No

This will close in 20 seconds