Oya Narin

Değerli Üyelerimiz,

Ülkemiz Turizminin duayenlerinden, çok değerli büyüklerimiz Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Eski Başkan Yardımcısı ve sektörün duayenlerinden Sayın Yılmaz Türkeri 20 Şubat 2021 tarihinde, Başkan Yardımcımız ve Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erkunt Öner 3 Haziran 2021 tarihinde aramızdan ayrıldılar. Hepimiz için değerli olan kıymetli büyüklerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum.

TTYD Yönetim Kurulu olarak, sektörümüzde son iki yılı emsali görülmemiş bir şekilde pandemi başta olmak üzere, sel ve yangın gibi doğal afetleri de her birinizin özel desteği, birikimi ve feraseti ile aştık. 2022 yılı ve sonrasında hem resort turizmine hem de İstanbul başta olmak üzere şehir turizmine ilginin artacağına ve Türkiye’de önümüzdeki yıllarda turizm yatırımlarının yeniden ivmeleneceğine inanıyoruz. Burada, tabii ki dünyadaki gelişmelerin ve en büyük birinci ve üçüncü pazarımızı oluşturan komşu devletlerimiz arasındaki savaşın yönelimini üzülerek takip etmekteyiz.

Türkiye turizmine yön veren ve dünya turizminde önemli bir noktaya taşıyan turizm yatırımcısı üyelerimiz sektöre toplam 50 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmiş ve yaklaşık 130.000 personel istihdam etmektedir. TTYD, Türk turizminin gönüllü ve bağımsız temsil örgütü olarak, 1988 yılından bu yana birikimi ve üyelerinin temsil ettiği kuruluşlardan aldığı güç ile Türk turizminin gelişimi yönünde yerinde ve etkili çözümler üretmektedir. Bu çerçevede, görevi devraldığımız 2017 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, Cumhurbaşkanlığı, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çevre Bakanlığı ile çok paydaşlı bir iletişim stratejisi benimsenmiştir.

TTYD olarak, pandemi sürecini yaşadığımız 2021 yılında da aynı 2020 yılında olduğu gibi turizm sektörüne yön veren politikaların oluşturulması için pandeminin izin verdiği ölçüde çalışmaya devam ettik. Bu çerçevede, tüm kritik konular ile ilgili görüşlerimizi kamu kurumları ile üst düzey toplantılar gerçekleştirerek paylaştık, üyelerimizi ve kamuoyunu bilgilendirmeye destek olduk, turizm sektörünün salgın sonrası sürdürülebilirliği ve dönüş çalışmasını planlamak ve teşvik etmek amacıyla çalışmalar yaptık. Turizm sektörünün iktisadi bütünlüğünü temin etmek için en kritik ihtiyacımızın sektörün finansman yapısının güçlendirilmesi olmasından hareketle, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz nakit desteği uygulamalarının uzatılması, sektörün kamu yükümlülüklerinin ertelenmesi, işletme sermayesine yönelik desteklerin ve KDV indiriminin uzatılması, vergi ve SGK prim borçlarının yapılandırılması bu olağanüstü süreçte karşılık bulan taleplerimiz olmuştur.

Sektörümüze daha fazla kaynak yaratmaya yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Bu çerçevede, 2020 yılında lansmanını yaptığımız “Turizmde Dönüşüm Senaryoları Raporu”muzun uygulanmasının daha da önem arz ettiğini görmekteyiz. Son iki yılda yaşadığımız pandemi sürecinde konaklama trendlerinin değişimi rapordaki savlarımızın haklılığını bir kere daha ortaya çıkarmıştır. Bu kapsamda, turizm sektörünün yapısal dönüşüm ihtiyacını da karşılayacak şekilde mevcut yatak kapasitesinin bir kısmının dönüştürülerek “Turizm Rezidansı Konaklama” modelinin ivedilikle uygulamaya alınmasıyla yerli ve yabancı finansal kaynaklara erişim için sektörün çekiciliğinin artırılması konusunda analitik çalışmalar yapmakta ve en yetkili mercilere iletmekteyiz. Bilhassa, turizm rezidanslarının yapılmasına yönelik mevzuatın oluşturulması kıyı şeridimizin dönüştürülmesine ve ülkemizin turizmde sıçrama yapmasına da destek olacaktır. Bu sistem ile Türk Rivierası dünya çapında turizm amaçlı rezidans talebini çekerek, doğrudan yabancı sermaye girişini artıracaktır.

2022 yılında da sizlerin ve kurumumuzun 33 yıllık birikimi ile TTYD amaçlarına paralel bir şekilde, ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden kalkınmasında politika oluşturulmasına katkıda bulunmak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu yıl iş birliğinin, dayanışmanın ve bu doğrultuda tüm üyelerimiz ve sektörümüz paydaşları ile birlikte hareket etmenin her zamankinden daha kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Bu sene içerisinde turizm sektörümüzün olağan seyrine dönmesini beklerken, yeniden bir kriz ortamı ile karşı karşıya kalmış bulunuyoruz. 2015 yılından beri süregelen sorunlar ile mücadele eden turizm sektörümüz pandemi nedeni ile 2020 ve 2021 yıllarında daha da büyük gelir kayıplarına uğramış, bu iki yıl için, hedeflenen 85 milyar dolar yerine, 37 milyar dolar gelir elde edebilmiştir. 2022 yılının da, 2021 yılı rakamlarına paralel bir şekilde seyretmesini öngörmekteyiz. Pandemi süreci ve hemen akabinde yaşanan Ukrayna-Rusya Savaşı sebebiyle sektörümüzün yeniden ve münhasıran desteklenmesini ümit ediyoruz. Bu dönemde mevcut pazarların korunabilmesi ve alternatif pazarlar yaratılması için çalışmalar gerçekleştiriyor ve bu çalışmalarımızı tüm paydaşlarımız ile etkin bir şekilde paylaşıyoruz.

Bu sürecin en kısa zamanda çözümleneceğini umarak, önümüzdeki süreçte hedef kitle odaklı tanıtım faaliyetleri ile dünyanın ilgisini ülkemize çekebileceğimize inanıyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle bizleri deneyimleri ile besleyen ve çalışmalarımızı yönlendiren birlikte yol aldığımız Yönetim Kurulu üyelerimize, her adımda desteklerini esirgemeyen değerli üyelerimize, Genel Sekreterimiz ve Genel Sekreterlik personelimize ve danışmanlarımıza içtenlikle teşekkür ederim.

Saygılarımla,

P. Oya Narin
TTYD Başkanı