• YATIRIM TİPİ İŞLETMEDE YATIRIMDA TOPLAM
 • KONAKLAMA TESİS YATAK TESİS YATAK TESİS YATAK
 • YURTİÇİ / 5*+4*+3* 261 164.038 37 20.815 298 184.853
 • YURTİÇİ / TATİL KÖYÜ 31 28.654 2 1.272 33 29926
 • YURTİÇİ / DİĞER (APART + DEVREMÜLK + BUTİK +ÖZEL) 78 42.732 13 3.075 91 45.807
 • YURTİÇİ TOPLAM 370 235.424 52 25.162 422 260.58
 • YURTDIŞI TOPLAM 25 13.093 16 11.448 41 24.541
 • KONAKLAMA TOPLAM 395 248.517 68 36.610 463 285.127
 • YATIRIM TİPİ İŞLETMEDE YATIRIMDA TOPLAM
 •   ADET KAPASİTE ADET KAPASİTE ADET KAPASİTE
 • MARİNA 15 8.562 4 2.500 19 11.062
 • YATIRIM TİPİ İŞLETMEDE YATIRIMDA TOPLAM
 •   ADET KAPASİTE ADET KAPASİTE ADET KAPASİTE
 • YAT 14 153 – – 14 153
 • YATIRIM TİPİ İŞLETMEDE YATIRIMDA TOPLAM
 •   ADET ADET ADET
 • GOLF SAHASI 12 5 17
 • YATIRIM TİPİ İŞLETMEDE YATIRIMDA TOPLAM
 •   UÇAK KOLTUK UÇAK KOLTUK UÇAK KOLTUK
 • HAVA TAŞ. 224 42.764 – – 224 42.764
 • YATIRIM TİPİ İŞLETMEDE YATIRIMDA TOPLAM
 •   ARAÇ KOLTUK ARAÇ KOLTUK ARAÇ KOLTUK
 • KARA TAŞ. 128 2.225 – – 128 2.225
 • YATIRIM TİPİ İŞLETMEDE YATIRIMDA TOPLAM
 •   ARAÇ KOLTUK ARAÇ KOLTUK ARAÇ KOLTUK
 • DENİZ TAŞ. 5 748 – – 5 748
 • YATIRIM TİPİ İŞLETMEDE YATIRIMDA TOPLAM
 •   BİN M² KOLTUK BİN M² KOLTUK BİN M² KOLTUK
 • AVM 1.015 1.616 – – 1.015 1.616
 • YATIRIM TİPİ İŞLETMEDE YATIRIMDA TOPLAM
 •   BİN M² KAPASİTE KİŞİ BİN M² KAPASİTE KİŞİ BİN M² KAPASİTE KİŞİ
 • AQUAPARK 101 8.600 – – 101 8.600

Güncelleme Tarihi: 18.02.2013