TYD, Mart 2003 ile Mart 2004 arasındaki bir yıllık dönem içinde Avrupa Birliği fonları tarafından finanse edilen bir proje yürütmüştür. AB Turizm Mevzuatının Türk turizm sektörüne tanıtılmasını amaçlayan bu proje Yunan Turizm İşletmeleri Derneği (SETE) ile birlikte gerçekleştirilmiş ve dört aşamadan oluşmuştur.

İlk aşama olarak TYD, tüm AB mevzuatını tarayarak bir “AB Turizm Mevzuatı Rehberi” oluşturmuştur. Kitap halinde de yayınlanan bu rehber aşağıda yer almaktadır.

İkinci aşamada, yayınlanan rehber ışığında bir seminer düzenlenerek AB’nin turizm politikaları incelenmiş, tarihi bir perspektif içinde geçmişteki uygulamalar değerlendirilmiş, gelecek için beklentiler ortaya konmuştur.

Üçüncü aşama olarak, yayınlanan rehber ve düzenlenen seminerin sonuçları bir basın toplantısı ile yazılı ve görsel basına açıklanmıştır.

Dördüncü ve son aşama ise, tamamlanan üç aşamada elde edilen sonuçların TYD websitesi ile geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktır. Aşağıda, yayınladığımız AB Turizm Mevzuatı Rehberi’nin tam metnini, seminer notlarını ve basın toplantısını bulacaksınız.