TTYD ve TÜİK İşbirliği ile Turizmde Katma Değer Hesaplamaları

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Yönetim Kurulu, sektörün kalkınma ve büyüme potansiyeline katkı sağlamak amacıyla Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Dernek Başkanı Oya Narin’in başkanlığında TTYD heyeti, 11 Haziran 2024 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Dr. Erhan Çetinkaya başkanlığındaki TÜİK temsilcileri ile bir toplantı gerçekleştirdi.  TÜİK ile gerçekleşen görüşmede, Turizm Uydu verilerinin açıklanmasıyla turizmde katma değer, gayri safi yurtiçi hâsıla ve işgücü piyasasına etki benzeri hesaplamaların doğrudan yapılmasının mümkün hale geldiği, bunun da turizm araştırmalarının önünü açacağı değerlendirildi.

Toplantı sonunda, TTYD, sektörün kalkınma ve büyüme potansiyeline katkı sağlamak amacıyla veri altyapısı oluşturulması amacıyla TÜİK ile işbirliği yapmaya hazır olduğunu dile getirdi.