8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun

Her birimizin aklı ve kalbinin deprem bölgesinde olduğu bu günlerde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü  bir kutlamadan ziyade bir anma ruhu ile idrak ediyoruz. Bu zorlu günleri birlikte atlatmak, yaralarımızı sarmak üzere, felaketin ilk gününden itibaren bir dayanışma içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşte bu dayanışmada turizm sektöründeki girişimci, yönetici ve çalışan kadınların çok büyük ve değerli bir payı var.
Covid-19 sürecinde de Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü (UNWTO) kadını iyileşmenin merkezine koyan çalışmalar gerçekleştirmişti. 6 Şubat depremi sonrasında da; önce ülkemizin sonra da sektörümüzün yaraları sarma sürecinde turizm sektöründeki kadınların ön aldıklarını, bir çok bölgede sıcak yemek ulaştırılmasında, insanca bir yaşam sağlayabilecek çadır kentlerin kurulmasına çok önemli katkıları olduğunu gururla gözlemledik.

Dünya genelinde kadınlar girişimcilerin yüzde 34’ünü oluştururken Türkiye’de yüzde 13 ile sınırlı kalıyor. Bu oranı artırmak adına Turizm sektörü, kadınlara kendi girişimcilik faaliyetlerini sürdürmeleri için birçok fırsat sağlayan kilit sektörlerden biri olma niteliği taşıyor. Kadınların yerel ekonomiler içinde ekonomik bağımsızlıklarını elde etmeleri ve diğer kadın girişimci ve profesyonellerle omuz omuza çalışmalar yapmaları için sınırsız fırsatlar yaratan turizm sektörü; tarım, gıda sanayisi, gastronominin farklı dalları ile yakın ilişkisi de kadınların yerelde yaptıkları işbirliklerini sektörel düzeye taşıyacak niteliktedir.

Cumhuriyeti ve kadın-erkek eşitliğinin temellerini armağan eden Büyük Atatürk’ün hedef gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmenin ancak kadınların sektörel, ekonomik ve toplumsal hayatın tüm yönlerine tam ve eşit katılımıyla ve  kadının hayatın her alanında güçlü bir konumda yer alması düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.
Bu kapsamda, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını iyileştirmek için çalışmalara devam etmeliyiz. Kadınların işgücüne katılımının artırılmasında turizm sektörü gibi geleneksel olarak kadın girişimciliğini ve istihdamını destekleyen sektörlerin çeşitli politika ve uygulamalar vasıtası ile ön plana çıkartılması gerektiğinin inancındayız.
Başta Turizmci kadınlar olmak üzere, bu mücadeleye destek veren herkesin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü şahsım ve Yönetim Kurulumuz adına kutluyorum.

 

TTYD Başkanı
P. Oya Narin