TTYD’nin “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Mesajı

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD)’nin, TTYD’nin “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” Mesajı bilgilendirmeyi değerli Medya kuruluşlarımıza saygıyla sunar:

TTYD Başkanı Oya Narin: “Dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş mücadeleler veren Türk kadını, büyük bir özveri ve hassasiyetle dün olduğu gibi bugün de sağlıklı, mutlu ve güzelliklerle dolu gelişmiş bir toplum olmanın mihenk taşı olma özelliğini korumaktadır. Bizlere Cumhuriyeti ve kadın-erkek eşitliğinin temellerini armağan eden  Büyük  Atatürk’ün  hedef  gösterdiği  çağdaş   uygarlık   seviyesine ulaşabilmenin ancak kadınların toplumsal hayatın tüm yönlerine tam ve eşit katılımıyla mümkün olacağının bilincindeyiz.

Katma   değerimizi   artırmamızın,   büyümeye   katkı   sağlamamızın   en   etkin   yolu kadınların ekonomik hayata katılımlarını kolaylaştırmaktır. Uluslararası araştırmalar, kadınların  ekonomik  hayata  erkeklerle  eşit  katılımının  sağlanması  halinde  küresel çapta toplam GSYH’de yüzde 11’lik artış öngörmektedir. Ülkemizde gerek ekonomide gerekse   turizm   sektörümüzde   kadının   işgücüne   katılımı   küresel   ortalamaların maalesef gerisinde kalmıştır. Turizm sektöründe istihdamın cinsiyete göre dağılımında AB-28 için %46,3 olan kadın oranı Türkiye’de ise %31,9’dur.

Kadının işgücüne katılımının artırılmasında turizm sektörü gibi geleneksel olarak kadın istihdamını destekleyen sektörlerin çeşitli politika ve uygulamalar vasıtası ile ön plana çıkartılması gerektiğini düşünmekteyiz. Toplumsal refahımızı artırmak ancak toplumun yarısını oluşturan kadınların sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda daha fazla yer alması, karar mekanizmalarına daha çok katılmaları ile mümkün olacaktır.

Bununla birlikte, en caydırıcı şekilde mücadele edilmesi gereken ve uzun bir süredir beklediğimiz, kadına yönelik şiddette cezaları artıracak ve iyi hal indirimine son verecek “acil yargı paketi”nin bir an önce yasalaşmasını beklemekteyiz.

 

Bu vesileyle, TTYD olarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz.”