TTYD Konaklama Sektörüne Sağlanan Turquality Destekleri konulu Bir Webinar Düzenledi

TTYD Konaklama Sektörüne Sağlanan Turquality Destekleri konulu Bir Webinar Düzenledi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, tüm dünyada olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olan Turquality’nin “Konaklama Sektörüne Sağlanan Destekleri” hakkında  webinar gerçekleştirdi.

31 Mart 2021 Çarşamba günü moderatörlüğünü TAV Havalimanları Holding Grup Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi ve TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Erdoğan’ın yaptığı etkinlikte Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Hizmetler ve Devlet Yardımları Dairesi Başkanı Sayın Ali Alperen Kaçar, sektörün yatırımcılarına, işletmecilerine Ticaret Bakanlığının ve İhracatçı Birliklerinin işbirliği kapsamında yürütülen Konaklama Sektörüne sağlanan Turquality Destekleri konusunda bir sunum gerçekleştirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan P. Oya Narin,

2019 yılında ulusal ekonomiye 34,5 milyar ABD doları döviz gidisi sağlayan ve ülkemiz hizmet ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştiren turizm sektörümüzün daha fazla desteklenmesini arzu ediyoruz. Değerli bürokratlarımızın çabaları ve destekleri ile hizmet turizm sektörünün tartışılmaz döviz kazandırıcı konumu ve hizmet ihracatçıları içerisindeki yeri pekişmiştir. Bu çerçevedeki desteklerden Turquality’nin daha fazla firmanın yararlanmasına olanak sağlayacak şekilde genişletilmiş ve çeşitlendirilmiş olması önemli bir adımdır. Bu değişikliklerin aktarılması ile turizm sektörümüzden de programa daha yüksek katılımın artacağını umuyoruz.

 

Döviz girdisi sağlayan, ülkemiz hizmet ihracatının önemli bir bölümünü gerçekleştiren turizm sektörünün ülke ekonomisine yapabileceği potansiyel katkının artırılabilmesi, turist akımının istikrarlı şekilde büyütülmesi ve pazarlama faaliyetlerinin yurtdışı pazarda ve yerinde doğrudan yapılabilmesine de bağlıdır.   Bunun için de turizm sektörü işletmelerinin uluslararası rekabet güçlerinin artırılabilmesi ve uluslararası pazarda küresel turizm oyuncularıyla rekabet edebilmelerine hizmet edecek, turizm işletme ve zincirlerinin ölçek büyütmelerini destekleyecek bir anlayışa geçilmesi ve diğer sektörlerle paralel kılınması önem arz etmektedir.

Burada en önemli konu, eski ihracat hamlemizde de gördüğümüz gibi 80’li yıllardan beri marka yaratmak, markalarımızı yurtdışına taşımak, markalarımızın değerini pekiştirmek, arttırmaktır. Türkiye kendisini Dünya Turizminde ispat etti. Bundan sonra artık markalarımızın da yurtdışına taşıyabilecek güce desteğe ihtiyacı var.” dedi.

 

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü Hizmetler ve Devlet Yardımları Dairesi Başkanı Sayın Ali Alperen Kaçar sunumunda,

2564 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Kararı kapsamında konaklama sektöründe faaliyet gösteren, Türkiye’de yerleşik, şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak için gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerinin Marka ve Turguality Destek Programı kapsamında desteklenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi vererek, Turquality programının kriterleri ve içeriği özelinde değerlendirmelerde bulundu.