Özbekistan 19-21 Kasım’da Turizm Yatırımları Forumu Düzenliyor

Özbekistan, 19-21 Kasım 2018 tarihleri arasında Taşkent’te 1. Uluslararası Turizm Yatırımları Forumu düzenliyor. Forum başta Türkiye olmak üzere turizm alanında uluslararsı işbirliğinin geliştirilmesini, Özbekistan’a doğrudan yatırım çekmeyi ve ülkenin turizm yatırımlarının yatırımcılara ve turistlere tanıtılmasını amaçlıyor.

Turizm Yatırımları Forumu Özbekistan Devlet Turizmi Geliştirme Komitesi, Devlet Yatırım Komitesi, Özbekistan Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan Dış Ticaret Bakanlığı ve Özbekistan Sanayi ve Ticaret Odası tarafından müştereken düzenleniyor.

Forumun Avrupa ve Asya’dan yatırımcıları, uluslararası finans kruluşlarının temsilcilerini, yabancı yatırımcıları, uluslararası turizm kuruluşlarını, önde gelen turizm şirketlerini, uzmanları ve yerli ve yabancı şirket temsilcilerini  bir araya getirmesi hedefleniyor.

Forum sırasında otel ve restoranlar, müzeler, sigorta şirketleri, ulaştırma ve lojistik şirketleri ve kültür ve eğlence kuruluşları da hizmetkerini tanıtacaklar.

Daha fazla bilgi için: .http://investforum.uzbektourism.uz/en/