TYD Yatırımcılara Yeni TTK’yı anlattı…

TÜRKİYE TURİZM YATIRIMCILARI DERNEĞİ (TYD), KONUNUN UZMANLARI İLE YENİ TÜRK TİCARET KANUNU’NU MASAYA YATIRDI…

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, 25 Nisan 2012 Çarşamba günü TOBB İstanbul Merkezi’nde düzenlenen seminerde, yeni Türk Ticaret Kanunu konusunda turizm yatırımcılarını ve profesyonellerini bilgilendirildi.

“Yeni TTK’ya hazır mıyız” başlıklı seminere, TYD Başkanı ve Yeminli Mali Müşavir Dr. Turgut Gür, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Üzeltürk ve Hesap Uzmanı Baş Denetçi-Yeminli Mali Müşavir Dr. Celal Çelik konuşmacı olarak katıldı.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Dr. Turgut Gür, eski TTK’ya hatırlatmalar yaptı. Yürürlükteki ticaret kanununun 54 yıl boyunca birçok kez değişiklikler geçirdiğini belirten Gür, gelişen dünya ekonomisi ve uluslararası ilişkiler nedeniyle köklü bir değişimin kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Eski yasa ile yeni yasa arasında birçok değişikliğin olduğuna dikkat çeken Gür, yatırımcıların geçiş sürecinde çok dikkatli davranmasını önerdi.

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Vergi Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Üzeltürk ise yaptığı konuşmada limited ve anonim şirketlerin değişen yasadan nasıl etkileneceğini detaylı bir şekilde anlattı. Konuşmasının ikinci bölümünde doğacak muhtemel problemleri ve çözüm yollarını anlatan Üzeltürk, yeni yasanın şirketlere büyük iş yükü doğurduğunu, şirket yönetimlerinin bir plan dahilinde hazırlıklarını tamamlamasını önerdi.

Hesap Uzmanı Baş Denetçi-Yeminli Mali Müşavir Dr. Celal Çelik ise yeni yasada denetim mekanizmasının nasıl çalışacağı ve denetim şirketlerinin üstleneceği rollere ilişkin bilgiler verdi.