MENÜ
Neden Üye Olunmalı

Turizm yatırımcılığının bir meslek olduğu, TYD sayesinde Türkiye’de kabul edilmiştir.

 
Turizm artık Türkiye ekonomisinde lider bir sektör konumuna gelmiştir. Bu olguda turizm yatırımcılarının en büyük paya sahip olduğu rahatlıkla söylenebilir.
 
Sektörde ve ülke ekonomisinde bu kadar önemli rol oynayan Turizm yatırımcısının kendi meslek örgütüne sahip olması hem doğal hem de gereklidir. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) işte bu örgüttür.
 
TYD üyeleri, gurur kaynağımız olan tesis ve işletmelerin hayata geçirilmesini gerçekleştiren en üst düzeydeki karar mercii kişilerden oluşmaktadır. Bu bağlamda TYD, Türk Turizminin TÜSİAD’ı olarak değerlendirilmektedir.
 
TYD, sektörün gelişiminde ve sorunlarının çözümünde aşağıda belirtilen çok önemli projeleri ilk kez gündeme getirmiştir :
 
-Bölgesel teşvik,
 
-Yatırım arazilerinin tahsisinde Şeffaf sistem,
 
-Sürdürülebilir turizm,
 
-Hedefte kalite yönetimi,
 
-Turizm yatırımcılarının ekonomiye katkısı,
 
-Turizm master planı,
 
-Yatırım hamlesi ilke ve boyutları
 
Derneğimiz, sektörde öncü bir vizyon ve misyona sahip olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Bu özelliğini de değerli üyelerinin kimliği ve gücünden almaktadır.
 
TYD, üyelerinin iş aleminde yaşadıkları çeşitli temel sorunlarının çözümlenmesini sağlamıştır.
 
-Elektrik fiyatlarında indirim,
 
-Sözleşmelerde damga vergi sorunu,
 
-Tahsisli arazilerde yatırım indirimi uygulanması,
 
-İrtifak hakkı sözleşmelerinin tek tipe indirilmesi gibi.
 
Derneğimizin bu çalışmaları kendi üyelerinin yararına olduğu kadar sektörün de yararınadır.
 
Üyelerimiz, ihtiyaç duyduklarında kendi sektörel sorunlarını TYD’ye iletebilmektedirler. Bu sorunlar bölgesel, genel nitelik taşıyor olmanın yanında diğer üyelerimizi de ilgilendirebilir. Bu durumda TYD, daha önceleri olduğu gibi her zaman aksiyon alacak ve devreye girecektir.
 
Sektörel sorunlarımız üst düzey makamlara bizatihi, TYD tarafından anlatılıp takip edilmektedir.
 
Bazı ortak sorunların çözümünde üyeler arasındaki diyaloglar çok yararlı olmaktadır. TYD’nin periodik yemekli toplantıları, bölge toplantıları, yurtiçi ve yurtdışı toplu seyahatleri bu diyalogların oluşturulmasına büyük katkı sağlamaktadır. TYD yemekli toplantılarının mutlaka bir üst düzey ( Kamu veya Özel Sektör) konuk konuşmacısı olmaktadır.
 
TYD, ayrıca gerektiğinde, yatırım için proje mimarı, yatırım danışmanı, finansman olanağı, fizibilite çalışmaları yorumlarında, yönetim ve isim hakkı anlaşmalarında ve genel olarak profesyonel servis konularında görüşlerini üyeleriyle paylaşmaktadır. TYD zaman zaman, üyelerinin arzusu paralelinde yatırım tetkik, yatırım fuarlarına katılma ya da birlikte seyahat amacıyla yurtdışı geziler de düzenlenmektedir.
 
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD), üyeleri arasında dayanışma ve sosyal ilişkileri geliştirmeyi de amaçlayan sahibinin SİZLER olduğu, sektör bazında en büyük ve en üst düzey bir sivil toplum kuruluşudur.
 
TYD bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vizyon ve hedefleri doğrultusunda; üyeleri adına kamu otoriteleri ve diğer tüm ilgililer ile işbirliğine, birlikte çalışmaya ve çözüm üretmeye devam edecektir.

ÜYELİK BİLGİ FORMU