İmar Barışı

Derneğimizce yakından takip edilerek çözüm geliştirilmesine gayret gösterilen önemli başlıklardan biri de kamuoyunda İmar Barışı olarak “Yapı Kayıt Belgesi” uygulamasıdır. 18 Mayıs 2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 16 maddesiyle 3194 sayılı İmar Kanunu’na eklenen Geçici 16. Madde ile düzenlenen Yapı Kayıt Belgesi uygulama esasları ve bedeller, 6 Haziran 2018 tarih ve 30443 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Kayıt Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar” ile belirlenmiş, ancak konaklama tesisleri başta olmak üzere tek bağımsız bölümden oluşan yapılar açısından uygulamanın çok büyük maliyetler getireceği anlaşılmıştır.

Usul ve esasların yayımlanmasını ve uygulamanın anahatlarının ortaya çıkmasın müteakiben Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile irtibata geçilerek sektörün bilgi ihtiyacının karşılanması amacıyla Antalya, Muğla ve İstanbul’da “Turizm Tesislerinde İmar Barışı Uygulamaları” başlığıyla sektör temsilcilerinin katılacağı bilgilendirme toplantıları planlanmıştır. Seminerlerle iki yönlü bir iletişim oluşması planlanmış ve kamu temsilcilerinin sektörün sorunlarını ve önerilerini doğrudan dinlemeleri amaçlanmıştır. Bu doğrultuda ilk seminer 7 Ağustos 2018 tarihinde TTYD Yönetim Kurulu Üyesi Kaan KAVALOĞLU’nun ev sahipliğinde Limak Lara Otel’de TÜROFED ve BETUYAB’ın da desteğiyle gerçekleştirilmiştir. 100 civarında yatırımcı ve yatırımcı temsilcisinin katıldığı toplantıda TTYD, TÜROFED ve BETUYAB üyelerinden önceden toplanan sorular Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Başhukuk Müşaviri Ahmet KÜÇÜKLER tarafından cevaplandırılmıştır.

Yaklaşık 100 yatırımcı ve yatırımcı temsilcisinin katıldığı toplantının açılışında bir konuşma yapan TTYD Başkanı Oya NARİN, turizm tesislerinin Yapı Kayıt Belgesi düzenlemesinden yararlanabilmesi için bazı uyarlamalar yapılmasına ihtiyaç olduğunu vurguladı.[15:26, 17.01.2022] MEHMET BEY: Muğla’daki seminer ise Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Muğla’daki seminerin açılışında bir konuşma yapan Muğla TSO Başkanı Mustafa ERCAN, Muğla ekonomisinin can damarı olan turizmde yatırımcıların sorunlarının çözülmesi açısından “Yapı Kayıt Belgesi” uygulamasının önemli bir imkan olduğunu ve TTYD öncülüğünde yapılan seminerle yatırımcıları kafasındaki soruların aydınlanacağını vurgulayarak TTYD ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na teşekkür etti.