TTYD Previous Presidents

Barlas Küntay
1988 - 1999

Tavit Köletavitoğlu
1999 - 2003

Oktay Varlıer
2003 - 2007

Murat Dedeman
2007 - 2009

Dr. Turgut Gür
2009 - 2013

Ali Murat ERSOY
2013 - 2017

TTYD Eski Genel Sekreterleri

Sunuk Pasiner
1988 - 1999

Nedret Koruyan
1999 - 2007

Koray Yetik
2007 - 2011

Levent Egeli
2012 - 2013

Şennur ALDEMİR DOĞAN
2015 - 2017

Fatih Tokatlı
2017 - 2020

Hale altan
2020 - 2022