1988’de kurulan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD), turizm sektörünün gönüllü temsil örgütü olarak, Türk turizm sektörünü ulusal ve küresel ölçekte temsil etmekte, sektörün tüm turizm bileşenlerinden  oluşan üyeleriyle, sektörün gerek yatırım gerekse işletme bazında sürdürülebilir kalkınma amaçları ile uyumlu gelişimini ve sektörün küresel ölçekte etkileşimini sağlayarak Türk turizmini dünyada lider bir konuma taşımayı amaçlamaktadır.

TTYD, turizm sektörüne 60 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirmiş ve 130 milyon kişilik  istihdam sağlamış üyeleriyle, dijital dönüşümü sağlamış, markalaşmış ve finansal olarak güçlü bir turizm sektörünün oluşumu amacıyla, profesyonel kadrosu, akademik işbirlikleri ve üye kuruluşların teknik birikiminden yararlanarak politikalar, tutum belgeleri orta-uzun vadeli dönüşüm stratejileri geliştirmekte ve tüm sektör paydaşları ile etkili iletişim ve etkileşim içinde özgün ve yetkin projeler geliştirmektedir.

Her geçen yıl büyük atılımlar ile sektörün gelişimini destekleyen TTYD, bugün turizm sektörü ve bağlantılı tüm sektörlerde etkili politika ve tutum oluşturan bir kuruluş olarak konumunu güçlendirmeye devam ettirmektedir.

TTYD, ülkemizin kalkınmasında turizm sektörünün taşıyıcı bir rol oynadığı anlayışından hareketle, sektörün doğrudan ve dolaylı tüm alanlarında, politika, tutum ve plan oluşturmak yoluyla sektörün küresel ölçekte lider olabilmesini amaçlamaktadır.

Bu amaca bağlı olarak TTYD, sektöre yönelik oluşturulan ekonomik politikaların oluşturulmasına doğrudan katkıda bulunmakta, kamu kurumları, yerel yönetimler, akademik kuruluşlar, araştırma kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği ortak çalışmalarla ülke ekonomisine değer katan projeler üretmektedir.

TTYD bu amacı gerçekleştirmek yönünde, etkili bir stratejik iletişim politikası yürütmekte, oluşturulmuş politika, tutum, görüşlerin, sektörün başta kamu kurumları olmak üzere tüm paydaşları ile etkili iletişimi ve fikri takibi gerçekleştirilmektedir.

YATIRIM VE FİNANSMAN ÇÖZÜM İŞ BİRLİKLERİ:

  • Kamu, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerçekleştirdiğimiz ortak çalışmalarla ülke ekonomisine değer katan çok sayıda projede yer almaktadır.
  • Yatırım fırsatlarının önünü açmak ve ülkemize uluslararası yatırımcıyı çekmek üzere çok sayıda fuar ve organizasyon düzenlemekte ve katılım sağlamaktadır.
  • Dünyanın önde gelen markalarını İstanbul’da buluşturan Tourism Investments Forum’u düzenlemektedir ve dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri ve Doğu Akdeniz ve Avrasya Bölgesi’nin en büyük turizm buluşması olan EMİTT’in (Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı) kurucu kuruluşlarındandır.
  • Yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırımların cazibesinin artırılması için çalışmalar yapmaktadır.
  • Türkiye’nin uluslararası platformlarda tanıtılması ve yatırımlar için bir cazibe merkezi haline gelmesi için uluslararası işbirlikleri içerisinde yer alarak projeler geliştirmektedir.

TTYD’YE KİMLER ÜYE OLABİLİR?
Turizm sektöründe faaliyet gösteren Dernek amaçlarını kabul eden ve belirli yatırımı gerçekleştiren, konaklama sektöründe de belirli bir yatak kapasitesine sahip gerçek kişi ortakları ve/veya üst düzey kademe yöneticileri TTYD’ye üye olabilmektedir.

RAKAMLARLA TTYD

190 bin yatağın üzerinde konaklama kapasitesini, 15 bin uçak koltuğunu, 15 havalimanını,15 binin üzerinde yat kapasiteli marinayı ve ülkemizdeki tüm kruvaziyer limanlarını 6 adet tur operatörünü, ve turizmin tüm değer zincirini içinde barındıran yatırımcı boyutuyla temsil gücü yüksek gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur.

İhracatı ağırlıklı olan yatırımcılarla kurduğu stratejik iş birlikleri ile 2004 yılından bu yana ülkemize giren 432 milyar doları aşkın turizm geliri adına büyük gurur yaşayan TTYD, sürdürdüğü iletişim faaliyetleri ile dünya genelinde turizmde kendini en çok geliştiren on şehir arasında Türkiye’den mümkün olduğunca daha fazla şehrin yer alması için çalışmaktadır.

TTYD, küresel ölçekteki konumunu Dünya Turizm Örgütü İş Konseyi’nde başkan vekili pozisyonunda görev alarak kuvvetlendirmiştir. Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi’nde Türkiye’yi temsilen eden STK olarak TTYD, Türkiye’ye yatırım çekmek ve ülkemizdeki yatırım fırsatlarını uluslararası piyasalara aktarmak üzere çalışmaktadır.

Turizm sektörünün yapısal dönüşüm ihtiyacını Türkiye gündeminin üst sıralarına taşımak için uğraş veren TTYD, bu çerçevede yapısal dönüşümün fiziki dönüşüm, destinasyon yönetimi, tanıtım stratejisi ve turizmde hukuki reformlar gibi unsurları kapsayan destinasyonları uluslararası rekabet, kalite ve konfor düzeyine getirecek dönüşüm ile ülkemizin turizmde uluslararası arenada hak ettiği noktaya gelmesi için katkı sağlamaya devam edecektir.