Sürdürülebilir Turizm İçin Birlikte Düşünmek” Çalıştayı İstanbul’da Gerçekleşti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Turizm Platformu koordinasyonunda, 11 Büyükşehir Belediyesi (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya, Aydın, Eskişehir, Mersin, Hatay, Muğla ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyeleri) Turizm Müdürlüklerinin katılımıyla sürdürülebilir turizm politikaları üretme amacıyla 23-24 Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul’da bir Çalıştay düzenlendi.

Söz konusu Çalıştay’a TTYD Genel Sekreteri Hale Altan katılarak, Kamu-Özel sektör işbirliği çerçevesinde ortak stratejiler geliştirmek üzere Derneğimizin çalışmaları hakkında bilgi verdi.