MENÜ
Şartname / Yönetmelik

TYD

2015-2016 DÖNEMİ

BARLAS KÜNTAY TURİZM ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ YÖNETMELİĞİ

 

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, kurucusu ve Onursal Başkanı merhum Barlas Küntay’ın anısını yaşatmak üzere, “Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü” vermektedir.

 

ÖDÜLÜN AMACI:

 

Türkiye’de turizm alanında uygulamacıların ve akademisyenlerin yararlanabileceği araştırmaların yapılmasını teşvik etmek, sektörde uygulamacı ve akademisyenlerle birlikte uygulanabilir projelerin üretilmesini sağlamaktır.

 

ÖDÜLÜN KONUSU:

2015 - 2016 dönemi Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülünün konusu; “BİR TURİZM ÇEŞİDİ OLARAK TÜRKİYE’DE SAĞLIK TURİZMİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK STRATEJİLER VE TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKISI” olarak belirlenmiştir. Söz konusu çalışma ile Alternatif Turizm çeşidi olarak yeni gelişmekte olan Sağlık Turizminin Türkiye’deki durumunun irdelenmesi, diğer ülkelerle karşılaştırılması, gelişme olanaklarının araştırılması ve ülkemizin sağlık turizmi açısından avantaj-dezavantajları ile ekonomiye katkısının tespit edilmesi  amaçlanmaktadır.

BAŞVURU İLE İLGİLİ  DETAYLAR:

Araştırma yarışmasına Türkiye’deki Sağlık Turizmini konu alması önkoşulu ile her türlü çalışma ile başvuru yapılabilir.

·         Yarışmaya gönderilecek çalışmaların daha önce herhangi bir şekilde yayımlanmamış  olması gerekmektedir.

·         Çalışmaların daha önceden veya yarışma sonuçları açıklanmadan önce başka yarışmalara sunulmaması gerekmektedir. Böyle bir durumla karşılaşılırsa, söz konusu çalışma değerlendirmeye alınmayacaktır.

·         Çalışmaların özgün ve uygulanabilir içerikte olması gerekmektedir.

·         Araştırma yarışmasına gönderilecek çalışmaların Türkçe bilimsel yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

·         Araştırma metni üzerinde yazar veya yazarların kimliklerini belirten herhangi bir ibare bulunmamalıdır. Araştırma metni üzerine yazarlarca “rumuz” yazılmalı ve aynı “rumuz” Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği’ne yazılacak mektupta ayrıca belirtilmelidir.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR:

 

“TYD 2015-2016 Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü”, Turizm Sektörü ile ilgili çalışmalarda bulunan akademisyenler ile bütün araştırmacılara açıktır. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği çalışmanın orijinal olmasının yanı sıra, özellikle genç araştırmacı ve akademisyenlerin teşvik edilmesini de amaçlamaktadır.

 

ÖDÜLLERİN BİÇİMİ VE TUTARI :

Birincilik  Ödülü

Birincilik ödülüne layık görülen kişiye ve/veya proje yürütücüsüne 30.000 TL.

İkincilik Ödülü

İkincilik ödülüne layık görülen kişiye ve/veya proje yürütücüsüne   15.000 TL

Üçüncülük Ödülü

Üçüncülük ödülüne layık görülen kişiye ve/veya proje yürütücüsüne 7.500 TL

 

Ayrıca ödül kazanan kişiye ve/veya proje yürütücüsüne plaket verilir.

ÖDÜL TÖRENİ:

TYD Başkanlık Divanı’nın uygun göreceği bir etkinliğin parçası olarak ödül töreni gerçekleştirilir.

 

SEÇİÇİ KURUL:

 

Yarışmaya başvuracak adayların çalışmaları TYD bünyesinde Başkanlık Divanı tarafından seçilen Seçici Kurul tarafından değerlendirilecektir.

 

Seçici Kurul, 7 kişiden oluşur. Seçici Kurulun 7 üyesinden, 2’sinin önceki ödül dönemlerinde Seçici Kurul üyeliği yapmış olması aranır. Seçici Kurul içinde, yarışma konusu ile ilgili en az 2 akademisyen,  en az 2 yatırımcı TYD üyesi uzman kişi yer almalıdır. TYD Başkanlık Divanı, uygun gördüğü takdirde yarışma konusu ile ilgili olarak 7 kişi ile sınırlı kalmayıp, ilave uzmanları da davet ederek Seçici Kurul sayısını arttırabilir. Değerlendirme en az 5 Seçici Kurul üyesinin katılımıyla yapılır.

YÖNETİMİN (BAŞKANLIK DİVANININ) YETKİSİ :

TYD Başkanlık Divanı, gerekli gördüğü hallerde, ödül töreni ve ödüllerin verilmesini iptal edebilir.

SON BAŞVURU TARİHİ :

Projelerin TYD’ye Son Teslim Tarihi  : 29 Şubat 2016

Hazırlanacak çalışmalar dosya olarak ve ayrıca internet ve CD ortamında aşağıdaki iletişim adreslerine gönderilmelidir:

 

 

BAŞVURU ADRESİ:

 

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD)

Nispetiye Cad. Aydın Sok. Aydın İş Merkezi No:2 Kat:2 D:6 34340 Levent, İstanbul

Tel       : 0 212 347 21 35-38 (4 hat)

Faks      : 0 212 347 21 46 – 0212 347 21 48

E-posta       : [email protected]

 

 

 

YAZIM KURALLARI:

 

1. Sayfanın üst ve sol kenarında 4,0 cm., alt ve sağ kenarında ise 2,5 cm boşluk bırakılmalı. Başlık dahil olmak üzere her sayfadaki metin yazılarının eni en çok 15 cm, boyu en çok 24 cm olmalıdır.

 

2. Yazımda, bilgisayar ve word programında, Helvetica, Arial veya Times New Roman yazı karakterinde, 11-13 punto yazı karekterleri kullanılmalıdır.

 

3.Paragraflar 1 cm içerden başlamalı, paragraflar arasında 2 satır aralık boşluk bırakılacaktır. Satırlar arasında 1,5 aralık bırakılmalıdır.

 

4.Bölüm başlığı ile bölüm içindeki ana başlıklar koyu ve büyük harflerle; ara başlıklar ise küçük ve koyu harflerle yazılmalıdır.

Bölüm başlıkları ile bu başlıkların ilk paragrafları arasında 2,5 satır aralık;

alt bölüm başlıkları ile bunların ilk paragrafları arasında 2 satır aralık;

bir bölüm ve alt bölüm başlığı arasında 3 satır aralık boşluk bırakılmalıdır.

 

5. Bölümlendirmede sadece ana metin kısımları için bölüm numarası kullanılmalı, ekler varsa bunlar EK-1, EK-2,...... şeklinde numaralandırılmalıdır.

 

6. Araştırma dosyası üzerindeki kapakta çalışmanın başlığı, RUMUZ , hazırlanan yerleşim yeri ve yılı belirtilmelidir.

 

7. Araştırmacı, “Adı-Soyadı” , “Özgeçmiş” , “Çalışılan Kurum” , “Posta Adresi” ,         “E-Posta” , “Tel (GSM)” , “Faks”  bilgilerini araştırma dosyasından  ayrı bir sayfada bildirmelidir.

 

8. Araştırma metinlerinin gönderileceği dosyanın üzerinde “TYD 2015-2016 Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü” ibaresi yer almalıdır.

ÜYELİK BİLGİ FORMU