MENÜ
Haberler TTYD 16. Olağan Genel Kurulu ve 1. Mali Genel Kurulu
Haberler / 14 Mart 2019 Perşembe TTYD Haberler

Sayın Üyemiz,

Derneğimizin 16. Olağan Genel Kurul ve 1. Mali Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemde yer alan konuları görüşerek karara bağlamak üzere, 1 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 14.00’te Dernek Merkezi olan Aydın Sokak No:2, Aydın İş Merkezi Kat: 2 Daire 6 Levent, Beşiktaş-İstanbul adresinde yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı, 11 Nisan 2019 günü saat 14.00’te, Cumhuriyet Cad. No: 50 34367 Harbiye–İstanbul adresinde bulunan Hilton İstanbul Bosphorus Hotel Şadırvan Salonunda aynı gündemle yapılacaktır.

Sayın Üyelerimizin şahsen, Tüzel Kişi Üyelerimizin Temsilcileri ile toplantıya katılmaları rica olunur.

Saygılarımızla,

 

P. Oya Narin

TTYD Başkanı

 

TTYD 16. OLAĞAN GENEL KURUL ve 1. MALİ GENEL KURUL GÜNDEMİ

1.              Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,

2.              Protokol konuşmaları

3.              2017-2018 yıllarında Derneğe katılan üyelere üyelik beratlarının ve üye kuruluş tanıtım plaketlerinin takdimi

4.              Üyelikte 30. yılını dolduran TTYD Üyelerine hatıra plaketlerinin ve şükran beratlarının takdimi

5.              Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Divana toplantı zaptını ve diğer evrakı imzalama yetkisi verilmesi

6.              Gündemin oya sunulması

7.              Dernek Başkanının 2018 Faaliyet Dönemine ilişkin sunumu

8.              Yüksek Danışma Kurulu Başkanının, Yüksek Danışma Kurulu Başkanlık Divanı 2018 yılı toplantıları hakkında bilgi aktarımı,

9.              2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, 2018 Yılı Bilanço ve Gelir/Gider Tablosunun Okunması, müzakeresi ve oya sunulması,

10.          2018 Yılı Denetim Kurulu Raporunun Okunması, müzakeresi ve oya sunulması,

11.          Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2018 Faaliyet dönemine ilişkin ibralarının ayrı ayrı oya sunulması

12.          2019-2021 Dönemi Bütçe Planının sunulması, müzakeresi, bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi veya bütçeyi hazırlamak, revizyonunu yapmak, bütçe fasılları arasında aktarım yapmak ve üye aidatlarını belirlemek hususlarında Yönetim Kurulu’nun yetkili kılınmasının oylanması

13.          2019-2021 Dönemi Başkanı, Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

14.          2019-2021 Dönemi Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

15.          2019-2021 Dönemi Disiplin Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi

16.          Dilekler ve Kapanış

 

http://ttyd.org.tr/Uploadfiles/DocumentFiles/552ea2c9-2afd-41f6-96c2-43d13b976233.pdf

ÜYELİK BİLGİ FORMU